gustav

Land og by

  • gustav 
Et af de største udtryk for diversitet i dag finder vi mellem mennesker, der bor på landet og mennesker, der har valgt en tilværelse i byen. Diskussio

Rugbrødsgrænsen

  • gustav 
Inden for marketing, PR og reklame taler man nogle gange om "rugbrødsgrænsen" i Europa. I dag er den nok på grund af ændrede spisevaner, kulturel udve

Hvad er forskellighed?

  • gustav 
I daglig tale hører vi tit, at vi lever i et globaliseret og multikulturelt samfund. Og sandt er det, at vi i bred forstand lever langt mere internati

Kulturel diversitet

  • gustav 
Når vi taler om diversitet, mener vi ofte forskellighed mellem de forskellige kulturer i verden, og hvordan vi får dem til at spille sammen, når de mø

Diversitet på arbejdspladsen

  • gustav 
Mange virksomheder har i dag et mål om at sørge for, at der er diversitet på arbejdspladsen. Det kan være, at man enten aktivt søger at få medarbejder

Leg giver plads til diversitet

  • gustav 
Der er i disse år mere eller mindre konsensus om, at børn skal ind i en læringsproces, helt fra de kommer i vuggestue og børnehave. Lovgivningen om da

Maden viser hvem vi er

  • gustav 
Man skal ikke havde bevæget sig rundt på ret mange sider på Facebook om kød, før man finder ud af, at der hyppigt bliver spurgt om, om kødet er halals