Livsrammer og geografi

Hvad er forskellighed?

  • gustav 
I daglig tale hører vi tit, at vi lever i et globaliseret og multikulturelt samfund. Og sandt er det, at vi i bred forstand lever langt mere internati

Kulturel diversitet

  • gustav 
Når vi taler om diversitet, mener vi ofte forskellighed mellem de forskellige kulturer i verden, og hvordan vi får dem til at spille sammen, når de mø

Seksuel diversitet

  • gustav 
De fleste i dag har vist opdaget, at mennesker er forskellige, også på det seksuelle område. Ikke blot har vi forskellige køn, men inden for kønnenes