gustav

Land og by

  • gustav 
Et af de største udtryk for diversitet i dag finder vi mellem mennesker, der bor på landet og mennesker, der har valgt en tilværelse i byen. Diskussio

Rugbrødsgrænsen

  • gustav 
Inden for marketing, PR og reklame taler man nogle gange om "rugbrødsgrænsen" i Europa. I dag er den nok på grund af ændrede spisevaner, kulturel udve

Hvad er forskellighed?

  • gustav 
I daglig tale hører vi tit, at vi lever i et globaliseret og multikulturelt samfund. Og sandt er det, at vi i bred forstand lever langt mere internati

Kulturel diversitet

  • gustav 
Når vi taler om diversitet, mener vi ofte forskellighed mellem de forskellige kulturer i verden, og hvordan vi får dem til at spille sammen, når de mø

Diversitet på arbejdspladsen

  • gustav 
Mange virksomheder har i dag et mål om at sørge for, at der er diversitet på arbejdspladsen. Det kan være, at man enten aktivt søger at få medarbejder