Forskellighed giver bedre samspil

Mange virksomheder har en politik for diversitet på arbejdspladsen, og forskning viser nu, at arbejdspladser, hvor der bevidst arbejdes med at skabe diversitet, får en bedre social trivsel og samhørighed. Det kan således på mange måder være en god idé at have en politik for diversitet på arbejdspladsen, således at det ikke bliver rent tilfældigt, hvordan medarbejderstaben er sammensat, men at der tages hensyn til, at der skal være mennesker med forskellig etnisk oprindelse, med forskellig seksualitet eller hvordan man nu vælger at definere diversitet på den enkelte arbejdsplads.

Diversitet kan give nogle udfordringer, fordi vi alle møder med forskellige forudsætninger. Her kan det være en god idé at investere i et moderne system til at arbejde med crm, så man kan holde styr på kommunikationen og kontakten med kunderne, leverandørerne og andre interessenter ud fra et fælles system og arbejdsgrundlag. Det er nemlig det, som et crm-system er velegnet til – her kan man logge kundedialog, ordrer og meget andet, så alle har styr på de forskellige sager på baggrund af det samme datagrundlag.

Diversitet skaber et bredt fundament af viden

Det har vist sig, at diversitet på arbejdspladsen og den deraf følgende kulturelle flerhed, som man vil få, resulterer i en bedre måde at løse opgaverne på. Folk har forskellig viden og kulturel forskellighed, og når man bringer det med ind i sin opgaveløsning i en virksomhed, vil man få en bredere funderet måde at se på tingene. Det giver mange fordele i det daglige arbejde, når folk arbejder sammen i teams, hvor der er taget hensyn til diversiteten.

Forskningen viser faktisk, at de teams, som man kan betegne som ‘supermangfoldige’, opnåede de bedste resultater. Sådanne supermangfoldige teams findes i dag i mange virksomheder i takt med, at globaliseringen har vundet indpas, og i takt med, at mange udlændinge i dag arbejder på danske arbejdspladser. Her føles styrken ved diversiteten hver dag som et aktivt gode.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *