Livsrammer og geografi

Fra race til geografisk forskellighed

  • gustav 
Menneskelig diversitet har gennem tiden medført, at vi også har talt om forskellige racer inden for menneskeheden. I dag er det et ømtåleligt punkt, m

Rugbrødsgrænsen

  • gustav 
Inden for marketing, PR og reklame taler man nogle gange om "rugbrødsgrænsen" i Europa. I dag er den nok på grund af ændrede spisevaner, kulturel udve

Hvad er forskellighed?

  • gustav 
I daglig tale hører vi tit, at vi lever i et globaliseret og multikulturelt samfund. Og sandt er det, at vi i bred forstand lever langt mere internati

Kulturel diversitet

  • gustav 
Når vi taler om diversitet, mener vi ofte forskellighed mellem de forskellige kulturer i verden, og hvordan vi får dem til at spille sammen, når de mø

Seksuel diversitet

  • gustav 
De fleste i dag har vist opdaget, at mennesker er forskellige, også på det seksuelle område. Ikke blot har vi forskellige køn, men inden for kønnenes