Kulturel diversitet

  • gustav 

Når vi taler om diversitet, mener vi ofte forskellighed mellem de forskellige kulturer i verden, og hvordan vi får dem til at spille sammen, når de mødes. Emnet er hedt og genstand for mange diskussioner både blandt politikere, samfundsdebattører og folk i al almindelighed, fordi den kulturelle udveksling er blevet kraftigere og stadig stærkere de senere år. Tidligere har det et særsyn, hvis man mødte en farvet persom på gaden i en dansk provinsby, mens det idag jo er ganske almindeligt. Det minder hele tiden folk om den diversitet, som vi tidligere måske ikke var så opmærksomme på.

Kulturel diversitet ses ofte i modsætning til monokultur, og som noget der har en særlig kvalitet, fordi den beriger mennesker og giver os nye synsvinkler på, hvordan tilværelsen kan leves, og hvilke værdier, der kan styre vores liv. Men emnet kan også give anledning til uenigheder, der kan være særdeles markante. I alle vestlige samfund oplever vi i disse år en protestbølge mod især indvandrere og flygtninge, fordi folk synes, at de stikker for meget af i forhold til kulturen i det land, de kommer til. Kulturel diversitet bliver på den måde ikke alene et positivt emne, men også et emne, der kan adskille mennesker.

Globalisering o kulturel diversitet

I nogles øjne er den kulturelle diversitet, som vi oplever, når vi rejser rundt omkring i verden, i fare for at blive udjævnet og dermed elimineret af den globalisering, der findes sted i disse år. På den ene siden giver globaliseringen anledning til, at vi møder fremmede kulturer både på egen grund og ude i verden, og på den anden side giver globaliseringen ifølge nogles opfattelse så også anledning til, at diversiteten forsvinder, fordi vi alle ender med at have de samme materielle muligheder, de samme kulturelle tilbud og samme muligheder, når vi skal købe ind eller søger kulturelle oplevelser.

Synspunktet kan man godt forstå, når man rejser fra land til land og oplever, at gågaderne i de store byer stort set har de samme forretninger alle steder – den samme McDonald’s, Zara, H&M og alle mulige andre brands, der er ens fra land til land. Nogle ser det som et tab, fordi diversiteten bliver mindre, mens det for andre kan give tryghed, at tingene verden over bliver mere og mere sammenlignelige.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *