Hvad er forskellighed?

  • gustav 

I daglig tale hører vi tit, at vi lever i et globaliseret og multikulturelt samfund. Og sandt er det, at vi i bred forstand lever langt mere internationalt orienteret end tidligere, selv om eliten til alle tider har bevæget sig på tværs af landegrænser og oplevet fremmede kulturer. De sidste mange år har ambitioner om sprogkundskaber og kendskab til internationale institutioner bragt os nærmere hinanden på tværs af landegrænser, kulturer og tro, men det er også et faktum, at vi stadig er meget forskellige som mennesker, og dette ændrer sig nok aldrig – den menneskelige forskellighed er grundlæggende og handler ikke kun om lande og kulturer, men om alle mulige ting.

Forskeren fik mange forskellige reaktioner

Da en amerikansk forsker for nogle år siden spurgte sine studerende om, hvordan de ville definere menneskelig diversitet, fik han et hav af forskellige svar, så diversiteten mellem mennesker er et vidt begreb, som mange har forskellige opfattelser af. Blandt de mest almindelige svar, han fik, var, at diversitet om forskelligheder i køn, race og etnicitet, men også forskelle i seksuel orientering, religiøs tro og opfattelse af livet, politisk tilhørsforhold, arv og livserfaring. Forskelle mellem mennesker handler altså ikke bare om fysik og etnicitet, men rummer en lang række forhold, der mere har med vores opfattelse af verden at gøre: hvordan vi ser på tilværelsen ud fra politiske tilhørsforhold, religion og livsstilling.

Virksomhedernes positioner

Menneskelig forskellighed har stor betydning for mange virksomheder i dag. Begrebet menneskelig diversitet er derfor ikke bare noget, man skal forholde sig til på et filosofisk plan, men er en virkelighed, som mange opererer inden for hver eneste dag. Baggrunden for det er, at mange virksomheder i dag arbejder på tværs af kulturer og landegrænser, og alene en placering i eksempelvis EU gør, at man som virksomhed ofte vil møde arbejdskraft fra mange forskellige lande. Virksomheder er derfor nødt til at forholde sig til menneskelig diversitet som et arbejdsvilkår, og langt de fleste internationale virksomheder har dag da også et kodeks, eller et såkaldt code of conduct, om, at man ønsker at fremme diversiteten.

Sådanne kodekser handler som regel ikke bare om medarbejdernes forskellige geografiske oprindelse, men også om, at man vil fremme forskelligheden ved at ansætte mennesker af alle køn, racer, seksuelle orienteringer og religion. Det matcher bestemmelserne i for eksempel den danske lovgivning om, at man ikke må diskriminere ud fra køn, race, religiøst tilhørsforhold eller seksuel orientering.

De fleste mennesker i dag har det fint med, at vi er forskellige, og at vi kan have forskellige opfattelser af, hvordan tilværelsen skal leves. Alligevel er det et område, som vækker stor debat, og også er genstand for mange politiske diskussioner, der kun synes at blive mere og mere polariserede. Diversitet er således også et emne, der indbyder til diskussion.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *