Land og by

  • gustav 

Et af de største udtryk for diversitet i dag finder vi mellem mennesker, der bor på landet og mennesker, der har valgt en tilværelse i byen. Diskussionen om udkantsdanmark har for alvor vist denne diversitet -både når udkantsdanskerne har protesteret mod brugen af dette ord om deres egn, og når folk fra byerne har talt om områderne væk fra byernes summende liv.

En lang historie

Der har de sidste mange hundrede år været denne opfattelse af, hvordan folk fra byen og folk fra landet opfattede hinanden. Bønderne i Ludvig Holbergs komedier er ikke altid de mest elegante mennesker, men han havde nu også et godt blik for bymenneskenes latterligheder og forfængelighed. Den ene part har sjældent noget at hade den anden høre, men alligevel ynder de to befolkningsgrupper at åle hinanden for deres særheder.

Tidligere handlede forskellene om, hvordan man så på hinanden, ofte om hvor man så på hinandens intellektuelle tilstand. Bønder blev anset for dumme og ubegavede, mens byens akademikere havde en helt anden opfattelse af sig selv. Det gjaldt også præsterne på landet, som ofte følte sig højt hævet over deres sognebørn. Disse tog så til gengæld hævn om præsterne ved at kalde frøene fra den klæbrige plante burresnerre for præstelus – ja, folk har altid holdt af at kritisere hinandens forskelligheder.

<h2>Nutidens forskelle

I dag oplever vi også, at folk fra land og by kritiserer hinanden og tillægger hinanden værdier, som de mener er forbundet netop det at bo forskellige steder. Landboere kan kritisere byfolk for, at de lever fjernt fra “virkeligheden” og har et elitært syn på, hvordan samfundet skal indrettes, og fra byfolks side hører man nogle gange, at landbefolkningen ikke har føling med tidens gang og lever i fortiden. Og ind imellem dukker pressen op og laver features fra de forskellige miljøer, så man kan se, hvad der er værdier for folk, hvor de end er.

Forskellen mellem land og by har nok altid været der, men det er, måske i takt med at folk har adgang til informationer 24/7, blevet tydeligere, fordi man har adgang til historier fra alle sider hele tiden.

Det hele viser, at diversitet kan være svært at håndtere, og tolerance over for andre er ikke altid til stede. Når det er tydeligt også inden for grænserne i så lille et land som Danmark, er det forståeligt, at det kan virke voldsomt i større lande, hvor der måske er flere grupperinger og befolkningslag end i Danmark.

For de fleste er diversitet imidlertid en positiv ting, også når det handler om forholdet mellem forskellige befolkningslag i Danmark. Det er sjældent, at en ophedet debat om land og by i medierne afspejler de holdninger, som folk har flest, og det viser vel, at vi i hverdagen sagtens kan håndtere forskellighed.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *