Mangfoldighed på arbejdspladsen

På nogle arbejdspladser er der medarbejdere ansat fra mange forskellige nationaliteter. Det kan fx være inden for servicefag som rengøring eller catering. Men det kan også være højtuddannet arbejdskraft fra udlandet, som kommer til Danmark for at arbejde i en kortere periode på 2-3 år. Det skaber diversitet på arbejdspladsen, at folk kommer fra forskellige kulturer, og det kan der komme meget positivt ud af. For virksomhederne er det også rentabelt med diversitet på arbejdspladsen.

God kommunikation

På arbejdspladser med stor diversitet er det

vigtigt med god kommunikation. Man skal kunne tale det samme sprog, dvs. enten skal alle medarbejdere lære dansk, eller også skal fællessproget være engelsk, så alle kan kommunikere sammen. Medarbejderne vil som oftest også selv være ivrige efter at kommunikere, og alle kan bidrage med noget. Alle kan lære noget af hinanden, uanset hvilken kulturel baggrund man har, og uanset hvilken religion man tilhører.

Gensidig respekt

Det er vigtigt med en gensidig respekt for hinanden og en åbenhed i forhold til at lytte og kunne samarbejde, når man er på en arbejdsplads med mange forskellige nationaliteter. Når medarbejderne arbejder i teams, er det vigtigt, at de kan samarbejde, så arbejdsopgaverne bliver udført.

Socialt samvær

Nogle arbejdspladser med stor diversitet gør meget ud af at holde sociale arrangementer, hvor medarbejderne får mulighed for at lære hinanden bedre at kende. Det kan være hyggeligt at spise mad sammen eller tage på en udflugt, hvor man får talt og grinet sammen, og hvor det ikke kun handler om arbejde. På den måde får man lært hinanden bedre at kende, og det kan fjerne fordomme eller skepsis. Det kan være, at man får lyst til at ses privat til en kop kaffe med en kollega, eller at man mødes for at hjælpe hinanden derhjemme med fx at hænge flotte Spejle op på væggen, som skaber hygge i hjemmet.

Multinationale arbejdspladser

I en global verden er der flere og flere, som arbejder for multinationale selskaber. Google er flere gange blevet kåret som verdens bedste arbejdsplads, og her forstår man at give plads til diversiteten og lade medarbejderne udfolde deres potentiale og kreativitet.

Bedre rammevilkår for at tiltrække udenlandsk arbejdskraft

Det er dog ikke altid, at danske virksomheder har lige let ved at få udenlandsk arbejdskraft til Danmark fra lande uden for EU som fx USA eller Indien. Derfor er det politikernes ansvar at få ryddet op i regeljunglen, så det kan blive nemmere i fremtiden.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *