Menneskets forskellige temperamenter

  • gustav 

I dag taler vi meget om, at mennesker er enten introverte eller ekstroverte – om man er en lidt stille person, der ikke så gerne blander sig med andre mennesker og måske har svært ved den umiddelbare samtale med fremmede, eller om man er udadvendt og nemt kommer i kontakt med andre mennesker.

Den skelmen mellem, om man er introvert eller ekstrovert, kan io mange sammenhænge gøre det nemmere at omgås hinanden. Når vi ved, at en person er mere introvert end ekstrovert, kan det forklare os, hvorfor vedkommende måske ikke er så sprudlende over for en, som man havde forventet. Omvendt kan det også føre til konfliktagtige situationer, hvis man går fejl af hinandens væremåde og ikke læser hinandens adfærdsmønster rigtigt.

Allerede grækerne skelnede mellem temperamenter

Det er nu slet ikke en moderne ting at gøre den menneskelige diversitet op i en skelnen mellem forskellige personlighedstræk eller temperamenter. Det havde allerede den oldgræske læge Hippokrates fat i, da han kortlagde menneskets fire kropsvæsker: Blod, gul og sort galde og slim. Det blev omsat i fore temperamenter: Sangvinikerne (henviser til det græske ord for blod) var de udadvendte, frodige og sprudlende typer. Kolerikerne (henviser til den gule galde) var fulde af energi og lidenskab, og de havde en stor heftighed i deres temperament. Melankolikerne (henviser til sort galde) var de tænksomme typer, der samtidig var kreative – men også bekymrede og med hang til perfektionistiske. Flegmatikerne (henviser til slim) var de afslappede, fornuftige og rolige mennesker. I dag tror vi ikke på sammenhæng mellem kropsvæsker og temperamenter, men alligevel kan vi i de fire temperamenter genkende meget af vort eget og vore medmenneskers væsen.

I moderne tid har forskere som blandt andet Eysenck beskrevet, hvordan vi alle har en blanding af udadvendthed og indadvendthed, og nogle er det eller det andet i mere ekstrem grad. Men de fleste af os er blandingstyper, der både rummer trangen til at trække os tilbage og ønsket om at have sociale relationer i stor stil.

Det er en stor hjælp i den daglige omgang med andre mennesker, hvis man ved, at vi grundlæggende har forskellige sind og er forskellige af temperament. Det kan både hjælpe os i vores kommunikation med andre, men også være med til at forhindre, at vi kommer i konflikt, fordi vi ikke kan afkode, hvad den anden part i en dialog egentlig mener.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *