Virksomhederne har forstået tingene

Man kan ikke åbne en avis, lukke op for radioen eller drible en tur hen over sit nyhedsfeed på Facebook uden at støde på den: diskussionen om udlændinge og deres større eller mindre integration i det danske samfund.

For nogle er debatten en kærkommen lejlighed til at lufte deres synspunkter om udlændinge, mens andre er ved at køre trætte i en diskussion, der ikke rigtig synes at flytte sig. Den sidste gruppe kan så til gengæld glæde sig over, at integrationen ofte fungerer i praksis. Nemlig ude i virksomhederne, hvor der arbejder mange udlændinge, og hvor integrationen kommer helt automatisk, når folk af forskellig nationalitet skal arbejde sammen.

I de store, internationale virksomheder har der altid været mange udlændinge ansat. En stor virksomhed som Maersk skelner i dag næppe mellem, hvilken nationalitet en medarbejder har, og det vil mange i andre internationale virksomheder kunne nikke genkendende til. Om en chef er dansk eller iransk betyder i praksis ikke noget for en sådan virksomhed.

Hvis du er håndværker, vil du ofte have en kollega fra et andet land. Er I to ude på en opgave, er det vigtigt, at jeres arbejdsbil er indrettet optimalt. Det kan den blive med worksystem bilindretning, så I både får en ergonomisk korrekt indrettet arbejdsbil, kan holde styr på værktøj og redskaber – og har et godt rum, hvor I også kan holde jeres pauser og snakke sammen. I disse tilfælde er diversiteten også omsat til praktisk samvær, som er positivt.

For nylig var virksomheden nemlig.com i vælten, fordi en fagforening anklagede virksomheden for at have urimelige arbejdsvilkår på deres lagre. Om det er rigtigt eller forkert ligger uden for vores område at bedømme, men siden hen har debatten også vist, at netop en virksomhed som nemlig.com medvirker til at skabe diversitet og integration på en arbejdsplads, fordi den giver rum til, at mange kan arbejde, som i andre sammenhænge måske ville have lidt svært ved at passe ind i dansk jobrammer. Det er derfor aldrig så enkelt at bedømme en virksomheds indsats, som mange gerne vil gøre det til.

Integration og evnen til at rumme stor diversitet ude i virksomhederne vil kun få større betydning i årene fremover. Der kommer stadig flere unge med anden etnisk baggrund til, som skal kunne udfylde deres plads i samfundet, og al erfaring viser, at et arbejde er en af de bedste måde at blive integreret på.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *