Kulturelle rammer

Menneskets forskellige temperamenter

  • gustav 
I dag taler vi meget om, at mennesker er enten introverte eller ekstroverte - om man er en lidt stille person, der ikke så gerne blander sig med andre

Land og by

  • gustav 
Et af de største udtryk for diversitet i dag finder vi mellem mennesker, der bor på landet og mennesker, der har valgt en tilværelse i byen. Diskussio